Brand Belief (แนวคิดของแบรนด์)

PowderDec >>>

Powder = Powder Coating (พาวเดอร์โค้ทติ้ง)

การพ่นสีที่ตัวเนื้อสี จะมีลักษณะเป็นผงฝุ่นคล้ายแป้ง ( Powder Paint ) สามารถนำมาพ่นให้เกิดสีสรรที่สวยงาม ทนทานและมีกรรมวิธีการพ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งใช้เทคโนโลยีการหลอมละลายเพียงครั้งเดียว (Thermosetting)

Dec = Decor

Decor การประดับ การตกตกแต่งที่สะท้อนถึงรสนิยมของเจ้าของ โดยผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์

PowderDec คือ ความคิดสร้างสรรค์ของงานสี ที่เหมาะสำหรับงานตกแต่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

PowderDec The Art Of Color...ศิลปะแห่งสีสัน


Logo design inspiration (แนวคิดการออกแบบโลโก้)

พลังแห่งสีสัน พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ พร้อมพุ่งทะยานก้าวสู่ความเป็นผู้นำแห่งการพ่นสีอบ ในด้านงานตกแต่ง

ต้นไม้แห่งการเจริญเติบโตที่พร้อมแตกกิ่งก้านสาขาเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร และการตอบแทนสังคม

Color inspiration

สีส้ม สีแห่งความตื่นเต้น ตื่นตัว สดชื่น แจ่มใส พร้อมต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่น