Gallery and reference

Our Factory

prev next
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท รับยิงทราย sandblast
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท รับยิงทราย sandblast
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท sandblast รับพ่นทราย
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
 • โคมไฟประการัง
  โคมไฟประการัง
 • โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท
  โรงงานรับพ่นสีอบ สีฝุ่น สีพาวเดอร์โค้ท

Decor Products

prev next
 • งานโคมไฟเหล็ก
  งานโคมไฟเหล็ก เหล็กฉลุดอกไม้ พร้อมพ่นสีอบ สีทองแดง
 • งาผลิตโคมไฟตั้งโต๊ะ
  งาผลิตโคมไฟตั้งโต๊ะ พ่นสีอบดำด้าน ปัดทองทำเก่า
 • โคมไฟเหล็กติดผนัง
  โคมไฟเหล็กติดผนัง แรงบันดาลใจจากงานสานไม้ไผ่ พ่นสีอบดำด้าน ปัดทอง
 • ถังขยะไอเดียจากประการังใต้ทะเล
  ถังขยะไอเดียจากประการังใต้ทะเล เหล็กแผ่นม้วน ฉลุเลเซอร์ พ่นสีอบดำด้าน
 • งานโคมไฟประการัง
  งานโคมไฟประการัง เหล็กเส้นดัดมือ พ่นสีอบขาว ปัดทอง
 • งานโคมไฟตกแต่งร้านจำหน่ายของเล่น
  งานโคมไฟตกแต่งร้านจำหน่ายของเล่น โครงสร้างเหล็กเส้น พ่นสีอบดำด้าน ใบพัดสีอบเทา
 • โคมไฟยักษ์ ประการัง
  โคมไฟยักษ์ ประการัง เหล็กดัด พร้อมพ่นสีอบขาวด้าน แล้วพ่นเปลวฟ้า
 • โคมไฟแขวน
  โคมไฟแขวน แผ่นเหล็กฉลุดอกไม้ พ่นสีอบทองแดง
 • งานผลิตโคมไฟ Loft Style
  งานผลิตโคมไฟ Loft Style พ่นสีอบ ดำด้าน
 • งานผลิตขาตั้งโคมไฟ
  งานผลิตขาตั้งโคมไฟ พ่นสีอบขาวเงา
 • งานโคมไฟติดผนัง
  งานโคมไฟติดผนัง พ่นสีอบ ดำด้านพร้อมทำสีเขียวเก่า
 • งานโคมไฟแต่งร้านขายของเล่น
  งานโคมไฟแต่งร้านขายของเล่น โครงสร้างเหล็กเส้น พ่นสีอบดำด้าน ใบพัดสีอบเทา
 • งานโคมไฟติดผนัง
  งานโคมไฟติดผนัง พ่นสีอบ ดำด้านพร้อมทำสีเขียวเก่า
 • งานโคมไฟ Loft ตกแต่ง Apartment
  งานโคมไฟ Loft ตกแต่ง Apartment พ่นสีอบดำด้าน
 • งานโคมไฟ Loft ตกแต่ง Apartment
  งานโคมไฟ Loft ตกแต่ง Apartment พ่นสีอบดำด้าน
 • งานฉลุเหล็กด้วยเลเซอร์
  งานฉลุเหล็กด้วยเลเซอร์ พ่นสีอบทอง
 • โคมไฟตั้งพื้น
  โคมไฟตั้งพื้น งานฉลุเหล็กด้วยเลเซอร์ พร้อมพ่รสีอบทอง
 • ปฏิมากรรมฝาผนัง
  ปฏิมากรรมฝาผนัง ฉลุเหล็กแผ่นด้วยเลเซอร์ พร้อมอบสีขาวด้าน พ่นประกายฟ้า
 • งานฉลุโคมไฟ
  งานฉลุโคมไฟ แผ่นเหล็กฉลุด้วยเลเซอร์ พ่นสีอบทอง
 • งานปฏิมากรรมฝาผนัง
  งานปฏิมากรรมฝาผนัง ฉลุเหล็กแผ่นด้วยเลเซอร์ พร้อมอบสีขาวด้าน พ่นประกายฟ้า
 • โคมไฟประการัง
  โคมไฟประการัง
 • โคมไฟประการัง
  โคมไฟประการัง เหล็กเส้นดัดมือ พ่นสีอบขาว ปัดทอง
 • โคมไฟประการัง
  โคมไฟประการัง เหล็กเส้นดัดมือ พ่นสีอบขาว ปัดทอง
 • โคมไฟแขวน
  โคมไฟแขวน แผ่นเหล็กฉลุดอกไม้ พ่นสีอบทองแดง
 • งานโคมไฟแขวน
  งานโคมไฟแขวน เล็กเส้นสาน พ่นสีอบสีดำด้าน ปัดทอง
 • งานโป๊ะโคมไฟอะลูมิเนียม
  งานโป๊ะโคมไฟอะลูมิเนียม เตรียมผิว รอพ่นสีทองแดง
 • งานพ่นตะขอตกแต่ง Industrial Style
  งานพ่นตะขอตกแต่ง Industrial Style สีอบฟ้า
 • งานฉลุประตู
  งานฉลุประตู
 • งานฉลุประตู
  งานฉลุประตู
 • โคมไฟ Loft Style
  โคมไฟ Loft Style พ่นสีอบดำเงา หลอด LED
 • โคมไฟไฟแขวนประเทศมาเลเซีย
  โคมไฟไฟแขวนประเทศมาเลเซีย ใช้สีอบขาวด้าน
 • โคมไฟไฟแขวนประเทศมาเลเซีย
  โคมไฟไฟแขวนประเทศมาเลเซีย สีอบขาวด้าน พอสะท้อนกับผ้ามีแดง ให้แสงออกชมพู
 • งานฉลุปฏิมากรรม
  งานฉลุปฏิมากรรม ฉลุแผ่นเหล็กด้วยเลเซอร์ พ่นสีอบแดง
 • งานมือจับประตู
  งานมือจับประตู พ่นสีอบดำด้าน ปัดทองเก่า

Furniture

prev next
 • เหล็กฉลุเลเซอร์
  เหล็กฉลุเลเซอร์ พ่นสีขาว
 • เก้าอี้เหล็กพ่นดำปัดเงิน
  เก้าอี้เหล็กพ่นดำปัดเงิน
 • เก้าอี้เหล็กหับ
  เก้าอี้เหล็กหับ พ่นสีน้ำตาลอ่อน
 • เก้าอี้เหล็กสตูล
  เก้าอี้เหล็กสตูล เหล็กแบน พ่นสีน้ำตาล
 • โต๊ะกลาง เลเซอร์
  โต๊ะกลาง เลเซอร์ พ่นสีอบดำด้าน
 • โต๊ะกลาง Top ไม้
  โต๊ะกลาง Top ไม้ ขาตั้งงานเลเซอร์พ่นสีอบดำด้าน
 • โต๊ะทานข้าว
  โต๊ะทานข้าว เหล็กฉลุเลเซอร์ พ่นสีดำด้าน ปัดทอง
 • โต๊ะข้างโซฟา
  โต๊ะข้างโซฟา งานเลเซอร์ พ่สีอบดำด้าน
 • เก้าอีั้สนาม
  เก้าอีั้สนาม เหล็กแผ่นแลุเลเซอร์ พ่นสีอบขาวด้าน
 • ขาโต๊ะเหล็ก
  ขาโต๊ะเหล็ก สีอบฟ้า
 • ขาโต๊ะแบบง่าย
  ขาโต๊ะแบบง่าย พ่นสีอบ
 • ขาโต๊ะ พ่นสีอบดำด้าน
  ขาโต๊ะ พ่นสีอบดำด้าน ใช้เหล็กกล่อง 1.5 x 1.5 นิ้ว
 • เก้าอี้ภายใน
  เก้าอี้ภายใน เหล็ก 4 หุน พ่นสีอบแดง
 • ขายึดชั้นวาง
  ขายึดชั้นวาง เหล็กแผ่นแลุเลเซอร์ พ่นสีอบ

Color Test

prev next
 • งานเหล็กท่อ
  งานเหล็กท่อ ทดสอบการพ่นสีอบ สีเทาผิวหยาบ
 • งานทดสอบพ่นดำด้าน แล้วพ่นเปลวทอง
  งานทดสอบพ่นดำด้าน แล้วพ่นเปลวทอง
 • งานฉลุลายไทยเซนทาราแกรนด์ ขอนแก่น
  งานฉลุลายไทยเซนทาราแกรนด์ ขอนแก่น พ่นสีอบดำด้าน ปัดทองทำเก่า
 • งานทดสอบพ่นดำด้าน แล้วพ่นเปลวทอง
  งานทดสอบพ่นดำด้าน แล้วพ่นเปลวทอง
 • Powder coat color
  Powder coat color

Sandblast

prev next
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
 • รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting
  รับพ่นทราย รับยิงทราย sandblasting

Out door , Sign

prev next
 • ป้ายเหล็กฉลุเลเซอร์
  ป้ายเหล็กฉลุเลเซอร์ สีพื้นดำด้าน พร้อมพ่นสีสนิม
 • ขาเสียบเสาธง
  ขาเสียบเสาธง งาเหล็กดัด ทำสีอบดำเงา
 • ลูกบอลสนาม
  ลูกบอลสนาม งานปฏิมากรรมภายนอก พ่นสีอบดำด้าน ปัดสีน้ำตาล
 • เถาวัลย์
  เถาวัลย์ งานปฏิมากรรม โชว์ภายนอกสีอบเขียว ปัดเก่า
 • กล่องรับหนังสือพิมพ์
  กล่องรับหนังสือพิมพ์ งานพับเหล็กแผ่น และเลเซอร์ พ่นสีอบเทา
 • งานปั้มกลอนประตู
  งานปั้มกลอนประตู ชุบฟอตเฟส

Speaker Stand

prev next
 • งานผลิตขาลำโพง
  งานผลิตขาลำโพง พร้อมพ่นสีอบ ชนิดดำด้านผิวหยาบ
 • งานผลิตขาลำโพงไฮเอนต์
  งานผลิตขาลำโพงไฮเอนต์ พร้อมพ่นสีอบ ชนิดดำด้านผิวหยาบ
 • งานผลิตขาลำโพง
  งานผลิตขาลำโพง พร้อมพ่นสีอบ ชนิดดำด้านผิวหยาบ
 • งานผลิตขาลำโพง
  งานผลิตขาลำโพง พร้อมพ่นสีอบ ชนิดดำด้านผิวเรียบ
 • งานผลิตขาลำโพง
  งานผลิตขาลำโพง พร้อมพ่นสีอบ ชนิดดำด้านผิวเรียบ
 • งานผลิตขาลำโพง
  งานผลิตขาลำโพง พร้อมพ่นสีอบ ชนิดดำด้านผิวหยาบ
 • งานผลิตขาลำโพง
  งานผลิตขาลำโพง พร้อมพ่นสีอบ ชนิดดำด้านผิวหยาบ

Packing and Loading


เพิ่มเพื่อน