Guarantee

null

รับประกันสีฝุ่น สีอบตลอดอายุการใช้งาน บริการพ่นสีใหม่ให้ทันทีหากสีบกพร่องจากการผลิต เพียงท่านส่งสินค้า หรือนำสินค้ากลับมายังโรงงาน ทางเราจะดำเนินการพ่นสีใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ลูกค้าเพียงแค่ดูแลค่าขนส่งไป-กลับเท่านั้น

สินค้าที่พ่นสีเสร็จทางเราจะมีการทดสอบสีก่อนการส่งมอบ และมีใบรับประกันสินค้าให้ด้วย ทั้งนี้การรับประกัน ลูกค้าจะต้องนำใบรับประกันแนบมากับสินค้าที่จะพ่นใหม่ด้วย

* สำหรับการบริการในด้านอื่นๆทางเรามีใบรับประกันสินค้าแนบไปด้วย โปรดอ่านรายละเอียดการรับประกัน เนื่องจากแต่ละการบริการมีกระบวนการที่แตกต่างกัน

หากสงสัยสามารถติดต่อเบอร์ Hotline ได้ทันที 0982712330 หรือส่งอีเมล์มาที่ powderdec@gmail.com

Office : Tel 053043393 Fax 053043394

เพิ่มเพื่อน